SPØRGSMÅL

Vi bringer indledningsvis nogle generelle
spørgsmål, vi ofte er blevet stillet.

Jeg kunne godt tænke mig at få noget af vide om Stilling-Solbjerg Sø, historisk, flora etc.

Det er et meget stort spørgsmål, men absolut et interessant emne. Vi har derfor fundet en pjece på Internettet, der hedder: "Stilling-Solbjerg Sø". Den er udgivet af Århus Amt, Natur og Miljø i 1998. Læs den her.

Her er en lille smagsprøve fra pjecen:

- "Er Stilling-Solbjerg Sø dannet, fordi trolden i Solbjerget blev vred, da menneskene i den lille by neden for bakken ville bygge en kirke ?
Trolde kan ikke tåle klangen af kirkeklokker, og trolden i Solbjerget lod
derfor kirke og by gå under i en styrtsø, som siden blev liggende.
-
Eller er søen dannet, fordi Vorherre ville hjælpe en flink lille pige? Pigen gjorde tjeneste i en præstegård i Jeksendalen, hvor søen oprindeligt lå, og var blevet beskyldt for at have stjålet en bortkommet sølvske. Vorherre flyttede søen op mellem Stilling og Solbjerg, og pigen fandt den savnede sølvske på en stor sten neden for præstegården, der hvor søen havde været.

Hvordan end Stilling-Solbjerg Sø er dannet, ligger den der endnu til gavn og glæde for alle de, som bor omkring den eller måske bare kører forbi."

Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006
--------------------------------------------------------------------
I perioden 7.-15. september 2006 blev fiskebestanden i Solbjerg-Stilling Sø undersøgt ved brug af en standardiseret prøvetagning omfattende 28 småmaskede garn og elfiskeri. Notatet er udarbejdet som led i Århus Amts bidrag til det nationale overvågningsprogram for miljøet (NOVANA). Se hele notatet her.

Må man gerne fiske i søen?
- og hvor må jeg fiske?

Ja, alle kan fiske i søen, blot de har fisketegn. Foreningens medlemmer er derudover forpligtet til at følge vedtægterne i "Søens Venner".

Skanderborg kommune skriver lidt om lystfiskeri her.

Århus Kommune skrive noget om det her.

Øvrige arealer langs søen er ejet af private lodsejere. Dersom du ønsker at fiske fra søbredden i disse områder - og for den sags skyld også fra båd ude i søen, skal de enkelte lodsejere spørges om forlov forinden.

Kan jeg fiske i Stilling-Solbjerg Sø, selvom jeg ikke er medlem af "Søens Venner"? Ja, alle kan fiske i søen, blot de har indløst fisketegn forinden.
Jeg har set nogle tyske turister kaste foderboller i vandet ved søen, når de fisker, må man det?

Vi er ikke særligt begejstrede for, at der fiskes med med foderboller i søen. Foderbollerne påvirker miljøet i søen negativt og tillige er stærkt forurenende. Stort set alle foreningens medlemmer er opmærksomme på dette forhold, og forsøger at stoppe det, når de ser det. Her kan vi bl.a. også henholde os til at oplyse, at "fodring er forbudt" i søen.

Kræver det særlige forudsætninger at være medlem af foreningen? Nej, det gør det ikke. De medlemmer vi hidtil har optaget, har blot haft lyst til at bevare naturen omkring dem og har så valgt at støtte miljøen i og ved Stilling-Solbjerg Sø.
Kan jeg nøjes med at være passivt medlem, og ikke være forpligtet til at møde op ved arrangementer og ved generalforsamlingen? Ja, det kan du. Der er frit for det enkelte medlem, hvor meget de ønsker at engagere sig. Vi holder kun et medlemsmøde om året. Nogle medlemmer af foreningen betaler deres årlige bidrag for at støtte vores arbejde. Andre medlemmer er aktive i foreningsarbejdet og forestår indsamling af penge fra bidragsydere. Andre igen hjælper bestyrelsen, når der skal udsættes fisk etc.

Kan jeg melde mig ud af foreningen uden varsel?

Ja, du kan blot sende os en e-mail på nedenstående adresse, så er du udmeldt og vil ikke modtage opkrævning mere.

Hvor tit sætter I fisk ud - og hvilken slags?

Der udsættes en gang årligt ål og ørreder i juni eller juli måned. Vi køber for ca. 80.000 kr. fisk. (i henhold til den hvert år tildelte fiskekvote).

Jeg kunne godt tænke mig at hjælpe bestyrelsen i Søens Venner, når der skal udsættes fisk. Hvor kan jeg tilmelde mig?

Du skriver blot til formanden Jørgen Bruhn Jørgensen, Solbjerg på e-mail:

jbj(snabel-a)jmartin-hoeft.dk

og oplyser, at du gerne vil hjælpe husk at oplyse dit telefonnummer, så ringer han til dig.

Hvorfor sælger I ikke fisketegn? Foreningsarbejdet er baseret på frivillig basis. Det vil være for belastende for foreningens bestyrelse skulle yde denne indsats ved siden af deres daglige arbejde. Du kan du købe fisketegn online på www.fisketegn.dk, i de traditionelle posthuse og i mange ”postbutikker” i nogle Brugser og købmænd og hos mange turistkontorer og campingpladser.

Har du spørgsmål til os - så skriv til foreningen på adressen:
postmaster(snabel-a)soensvenner.dk
OBS: Erstat (snabel-a) med @ når du skriver din e-mail til os!

Sidst opdateret 15.08.2016