"Søens Venner"
er en frivillig sammenslutning

Stilling-Solbjerg Sø's Venner er en forening, som er stiftet af kærlighed og interesse
for søen og hele det særprægede miljø, som findes i søen og dens omgivelser.

Ud over det årlige skattekort og lommeuld er der ikke ret meget, der kommer af sig selv,
og således heller ikke en fin ren sø med muligheder for rekreativ udfoldelse i form af lystfiskeri.

Foreningen Stilling-Solbjerg Sø's Venner - i daglig tale kaldet:"Søens Venner" er en frivillig sammenslutning, der arbejder med udsætning af ål og ørreder i søen i det omfang, foreningen kan få tilladelse til det af Statens ferskvandsbiologer.

Nye medlemmer er særdeles velkomne til at være med til at støtte det gode miljø-bevarende formål direkte - og dels være med til at signalere over for omverdenen, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi behandler og forvalter den natur, vi har fået til låns.

For et beløb på ca. 80.000 kr. udsættes der årligt ål og ørreder i Stilling-Solbjerg Sø. Foreningen tæller omkring 130 medlemmer, der hver betaler 100 kroner i årligt kontingent.

 

Foruden medlemskontingenterne får foreningen penge ind til dens arbejde takket være en række velvillige sponsorer, ligesom vi samler bidrag ind fra alle, som synes at vores arbejde i foreningen Stilling-Solbjerg Sø's Venner er et godt initiativ, som gerne skulle fortsætte.

Hidtil har foreningen nok arbejdet lidt i det "skjulte", idet den eneste publicering omkring foreningen hidtil har været en årlig annonce i Lokalavisen Skanderborg med datoen for, hvornår og hvor den årlige udsætning af fisk foregik

Søens Venner's bestyrelse besluttede derfor i 2005 at oprette sin egen webside.Med den håber vi på sigt, at kendskabet til foreningen og det frivillige arbejde, som "Søens Venner" støtter

og/eller udfører bliver mere udbredt. Den øgede omtale skulle gerne resultere i en øget medlemstilgang - og dermed også flere penge til at købe og udsætte flere fisk i søen.

De fisk foreningen udsætter i søen, ved vi at rigtig mange børn, unge og voksne med bopæl i nærheden af søen har stor fornøjelse af at fange - og man kan sagtens fiske i søen uden at være lodsejer og dermed umiddelbart have fiskeret til et stykke af søen. Der er masser af kommunale strækninger langs søen, hvor alle må fiske, bare man overholder de bestemmelser *), som nu engang er udstukket.

*)Bestemmelser for fiskeriet.
§ 2 For foreningens medlemmer gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende lov om ferskvandsfiskeri. Herudover forpligter foreningens medlemmer sig til at følge bestemmelserne i foreningen vedtægter.

Bestyrelsen i Søens Venner:

Jørgen Bruhn Jørgensen, formand
Michael Poulsen, kasserer
Jesper Frandsen, bestyrelsesmedlem
Søren Drasbæk, bestyrelsesmedlem
Annie Malmgren, bestyrelsesmedlem & webmaster
John Christiansen, suppleant