I N D M E L D E L S E
i Søens Venner


Udsætning af ørreder ved Solbjerg

Udsætning af ørreder i Stilling

Udsætning af ørreder i Stilling

 

 

Tak fordi du vil melde dig ind i Stilling-Solbjerg Sø's Venner

Du kan kopiere nedenstående tekst og indsætte den i din e-mail til vor
kasserer Michael Buhl Poulsen: mbp67@privat.dk

Det årlige kontingent er kr. 100,00

Kopier evt. en af nedenstående kolonner - venstreklik foran: "Jeg vil ... og slut bagved
e-mail" og hold musetasten nede imens. Højreklik derefter i det markerede blå felt og vælg "Kopier", klik på mbp67@privat.dk og klik derefter ned i skrivefeltet og højreklik og vælg "Indsæt" og udfyld venligst de ønskede oplysninger.

INDMELDELSE
EENGANGSBIDRAG

Jeg vil gerne melde mig ind i Søens Venner og overfører kontingentet
kr. 100,00 til jeres bankkonto:

Nordea
Reg. nr.: 1917
Konto nr. 3486 584 768
- anfør venligst dit navn i indbetalingsfeltet fra banken.

Nedenstående oplysninger bedes venligst oplyst ved indmeldelsen:
:

Navn:

Adresse:

Postnummer

By:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Jeg vil gerne støtte Søens Venner med et eengangsbeløb og overfører pengene til jeres bankkonto:

Nordea
Reg. nr.: 1917
Konto nr. 3486 584 768

Dersom du vil oplyse det, vil vi gerne bede om nedenstående oplysninger i forbindelse med din indbetaling - marker venligst indbetalingen fra banken med "Eengangsbidrag":

Navn:

Adresse:

Postnummer

By:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Kære nye medlem af Søens Venner,

Vi formoder, at du nu har besluttet dig til at melde dig ind i "Søens Venner" og ønsker dig hjertelig velkommen i foreningen.

Søens Venner afholder een gang årligt en generalforsamling forud for udsætningen af ørreder og ål. Denne bliver der indkaldt til pr. brev, men da portoen som bekendt koster en del, påtænker vi at udsende e-mail-indkaldelse til dem, der har oplyst e-mail-adresse, så vi kan lade så mange penge som muligt "gå i fisk". Datoerne for udsætningen af ørreder og ål offentliggøres på vor hjemmeside - og ved annonce i Lokalavisen Skanderborg.

Generalforsamlingen afholdes altid på Restaurant Stilling Sø www.stilling-soe.dk, hvor vi kan tilmelde os den "sædvanlige" og meget populære menu: Wienerschnitzel.

Klik lidt rundt på vor hjemmeside og orienter dig om vores forening. Du kan bl.a.klikke på "Spørgsmål" og læse nogen af de svar, som vi oftest giver til nye medlemmer. Du er i øvrigt altid velkommen til at skrive til os, når du har spørgsmål om vore aktiviteter til: postmaster@soensvenner.dk som så drager omsorg for, at du får svar fra et af vore bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Solbjerg Stilling Sø's Venner