Førend du begynder
at fiske i Danmark

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet
NaturErhvervsstyrelsen

Se fredningstider
og mindstemål her:



Galathea-ekspeditionen skal
fange gydende ål læs mere her!


 

Lyst- og fritidsfiskeri

Fiskeri er en dejlig fritidsaktivitet for mange. Der er 2-300.000 lyst- og fritidsfiskere i Danmark.

Husk at du skal have fisketegn, når du tager ud at fiske. Du kan købe fisketegnet på www.fisketegn.dk (Køb online: Lystfisketegn her og fritidsfisketegn her.

Kontrolstrategi for rekreativt fiskeri

Lystfiskertegn
Hvis du fisker med stang og er 18 – 65 år skal du have lystfiskertegn. Det koster 185 DKR for et år, 130 DKR for en uge og 40 DKR for en dag.

Fritidsfiskertegn
Hvis du fisker med garn, ruser eller lignede redskaber, skal du have fritidsfiskertegn, uanset din alder og pensionsforhold. Du skal dog være fyldt 12 år for at drive fritidsfiskeri. Fisketegnet koster 300 DKR for et år, og det gælder også som lystfiskertegn.

Spørgsmål om lyst- og fritidsfisketegn besvares på tlf. 72 18 56 06 mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 9-12 og torsdag mellem kl. 13-15.

Du kan du købe fisketegn online på www.fisketegn.dk, i de traditionelle posthuse og i mange ”postbutikker” i nogle Brugser og købmænd og hos mange turistkontorer og campingpladser. Se salgssteder her. Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst.

Derudover skal du være opmærksom på en række regler, du skal overholde. Det er både regler specielt for lyst- og fritidsfiskere og regler, som gælder for alt fiskeri - se her.

Regler for ålefiskeri
Genopretningsplanen for bestanden af europæisk ål, som Danmark og de andre lande i EU iværksætter i 2009, skal sikre, at ålebestanden på langt sigt udvikler sig på bæredygtig vis.

Det er helt fundamentalt for planens succes og for genopretningen af ålebestanden, at fiskere, forvaltere og forbrugere overalt i Europa udviser ansvarlighed og bidrager til, at fremtidige generationer også får fornøjelsen af ålen. Læs mere derom her.

Fritidsfiskere
For de ca. 35.000 danske fritidsfiskere, der fisker i saltvand, betyder de nye danske regler for ålefiskeri, at indsatsen skal reduceres med 50% fra 2009.

Sikkerhed
Sikkerhed når du færdes til søs er vigtig. I 2005 druknede der 21 i de danske farvande. Af disse var de 12 enten lyst eller fritidsfiskere. Det siger hvor vigtigt det, at du er godt orienteret om sikkerhed til søs og om de mange muligheder, der findes for at undgå ulykker. På www.soesport.dk kan du se og bestille forskellige pjecer som sikkerhed til søs.

Sidst opdateret 12.08.2016